Als hoofd van het ADIV vertelde Generaal-Majoor Boucké afgelopen woensdag 14 juli ll. aan de Kamercommissie Landsverdeding (integraal) op een professionele manier dat bij de opvolging van Jürgen Conings keuzes moesten worden gemaakt door een gebrek aan middelen (mankracht) en de noodwendigheden van andere taken (andere op te volgen personen).Lees meer…

Share this:

De destabilisatie in de Sahel kreeg een extra boost met de val van Khadaffi en de navolgende burgeroorlog waarbij Islamisten als proxies ingezet werden (al dan niet gesteund door het Westen). Alleen stel ik mij vragen in hoeverre de onveiligheid in de Sahel een gevaar vormt voor Europa, zoals somsLees meer…

Share this:

Currently the petition has passed the 10% threshold. We’re at 2.541 signatures of 25.000 required. Yes, you too as a foreign national living & registered in Belgium you can sign this petition! Your registration card has a E-ID type chip on the backside! (You do need a smartcard reader). YouLees meer…

Share this:

A l’instant la pétition a atteint le 10% de signatures (2.541/25.000). Mais côté de la Région Wallonne et de Bruxelles-Capitale le nombre de signataires est très faible. Nous avons jusque le 31 decembre 2021 pour atteindre les 25.000. Vous pouvez retrouver la pétition sur le site de la Chambre deLees meer…

Share this:

Momenteel heeft de petitie de kaap van 10% overschreden. We hebben 2.541/25.000 handtekeningen behaald. Vlaanderen ligt voorop, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slabakt de petitie. De Defensiepetitie kan u hier terugvinden op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een eenvoudig filmpje die de volledige ondertekeningsprocedure weergeeft kanLees meer…

Share this:

Appel à tous les soldats et civils intéressés par les enjeux de la Défense nationale. Signez cette pétition Introduction Le 3 décembre 2020, la Chambre des représentants a lancé une nouvelle plateforme d’initiatives citoyennes (droit de pétition), permettant aux citoyens de soumettre des pétitions à la Chambre ou de lancerLees meer…

Share this:

Oproep aan alle militairen en burgers die Landsverdediging genegen zijn: Teken deze petitie. Inleiding Op 3 december 2020 lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuw platform voor burgerinitiatieven (petitierecht), waarbij het burgers mogelijk wordt gemaakt om verzoekschriften in te dienen aan de Kamer of een petitie te starten rond eenLees meer…

Share this:

De Vivaldi-nota inzake het Defensiebeleid is uitgelekt. N-VA-Kamerlid Theo Francken gaf verschillende beelden vrij van de tekst op twitter. Dit artikel is daarop gebaseerd. Merk op dat er momenteel nog geen regering is noch dat er budgettaire tabellen beschikbaar zijn. Ondertussen is de tekst integraal terug te vinden in PDFLees meer…

Share this:

Een jaar en vier maanden na de verkiezingen van Mei 2019; na bijna 2 jaar zonder een echte verkozen volwaardige regering lijkt er eindelijk een regeringscoalitie tot stand te komen. De Vivaldi-coalitie bestaande uit de liberale, socialistische en groene politieke families aangevuld door CD&V. Dit eigenste weekend moeten knopen wordenLees meer…

Share this: