In October 2018 a Letter of Intent was signed between the US and Belgium for the purchase of 4 MQ-9B SkyGuardians, approved on 25 March 2019, as a replacement for the old B-Hunter UAV’s. The decision to acquire the SkyGuardian was its integration into unsegregated civilian air space operations. InLees meer…

Dit artikel is het vervolg op ‘HalSTARrig achterhaald‘. Zoals konijnen die staren naar een lichtbak lijkt de Belgische politiek verstart. We blijven rustig voortkuieren op het STAR-plan, zonder enig gevoel van dringendheid noch echte noodzaak tot ommezwaai in het Defensiebeleid (zoals bij alle overige buurlanden). Meer nog, het lijkt erLees meer…

In Mei 2022 beviel de Minister van Landsverdediging van het STAR-plan. Twee maanden na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland (de oorlog sleept eigenlijk al van 2014 aan) was het STAR-plan al achterhaald. Er was hoop op een versterkt STAR (plus) plan waarbij België – net zoals alle buurlandenLees meer…

Als hoofd van het ADIV vertelde Generaal-Majoor Boucké afgelopen woensdag 14 juli ll. aan de Kamercommissie Landsverdeding (integraal) op een professionele manier dat bij de opvolging van Jürgen Conings keuzes moesten worden gemaakt door een gebrek aan middelen (mankracht) en de noodwendigheden van andere taken (andere op te volgen personen).Lees meer…

De destabilisatie in de Sahel kreeg een extra boost met de val van Khadaffi en de navolgende burgeroorlog waarbij Islamisten als proxies ingezet werden (al dan niet gesteund door het Westen). Alleen stel ik mij vragen in hoeverre de onveiligheid in de Sahel een gevaar vormt voor Europa, zoals somsLees meer…

Currently the petition has passed the 10% threshold. We’re at 2.541 signatures of 25.000 required. Yes, you too as a foreign national living & registered in Belgium you can sign this petition! Your registration card has a E-ID type chip on the backside! (You do need a smartcard reader). YouLees meer…

A l’instant la pétition a atteint le 10% de signatures (2.541/25.000). Mais côté de la Région Wallonne et de Bruxelles-Capitale le nombre de signataires est très faible. Nous avons jusque le 31 decembre 2021 pour atteindre les 25.000. Vous pouvez retrouver la pétition sur le site de la Chambre deLees meer…

Momenteel heeft de petitie de kaap van 10% overschreden. We hebben 2.541/25.000 handtekeningen behaald. Vlaanderen ligt voorop, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slabakt de petitie. De Defensiepetitie kan u hier terugvinden op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een eenvoudig filmpje die de volledige ondertekeningsprocedure weergeeft kanLees meer…