Beschermingsmaatregelen tegen COVID-19, richtlijnen intern Defensie.

De bescherming tegen het coronavirus van het personeel van Defensie in binnen- en buitenland is een prioriteit, onderstaand vindt u de bijkomende richtlijnen om dit doel te bereiken die goedgekeurd werden door CHOD op 131230Mar20.

Laatste Update: 13/03/2020 20:00

A. Preventieve maatregelen.

Verplichte maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te perken:

 • Schudden van handen of omhelzing als begroeting is verboden.
 • De regels van hoesthygiëne en het zeer regelmatig wassen van de handen dienen nauwgezet opgevolgd te worden.
 • Werknemers van Defensie met symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnt of verergert, mogen niet komen werken. De getroffen werknemer dient in dat geval zijn huisarts te contacteren en zijn arbeidsgeneesheer te verwittigen in geval van bevestigde besmetting.
 • Werknemers van Defensie met symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnt of verergert mogen niet deelnemen aan dienstreizen in het buitenland.
 • Defensie zal geen parades houden en zal geen sociale, culturele en sportieve activiteiten (sportwedstrijden) houden of eraan deelnemen.

Aangeraden maatregelen:

Om de aanbevelingen en actieplannen op nationaal niveau van de FOD volksgezondheid zo goed mogelijk te volgen, wordt sterk aangeraden om:

 • Het aantal noodzakelijke vergaderingen maximaal te beperken. Steeds een ‘sociale’ afstand te bewaren indien vergaderingen toch worden gehouden.
 • De richtlijnen van DGMR met betrekking tot het kuisen en ontsmetten zo goed als mogelijk op te volgen.
 • Niet-essentiële dienstreizen naar het buitenland af te gelasten, desnoods uit te stellen naar een latere datum.
 • De voorgeschreven hygiënemaatregelen te respecteren in het kader van de essentiële dienstreizen naar het buitenland die niet geannuleerd kunnen worden.
 • Niet-essentiële cursussen uit te stellen
 • De cafetaria’s (In de ruimste zin van het woord) te sluiten
 • Manieren voorzien om het gebruik van het openbaar vervoer maximaal te beperken. (vb homeworking, shiftworking, etc)
 • Noodzakelijke vormingen en trainingsprogramma’s aan te passen zodat fysiek contact mogelijk vermeden wordt.

B. Bijkomende maatregelen.

Elke activiteit dient nauwgezet alle verplichte maatregelen en aanbevelingen zoals vermeld in punt A op te volgen!

1) Operaties:

 • Elke activiteit met betrekking tot operatie wordt beschouw als Mission Essential. (ME)
 • De continuïteit van operaties moet worden gewaarborgd.
 • DIV OPS, zal in samenwerking met de SME’s alle nodige maatregelen nemen om verspreiding van Covid-19 in Ops Theaters te beperken. En zal het rotatieplan herzien om het risico op besmetting tot een minimum te beperken.
 • Bilaterale activiteiten (bvb MPP) worden pgeschort tot 01 MEI 2020.

2) Training:

 • Elke trainingsactiviteit zal zoveel mogelijk buiten plaatsvinden en zal de voorgaande preventieve maatregelen nauwgezet volgen.
 • Enkel de training ten behoeve van essentiële opdrachten gaat nauwgezet door. (PDT, CERTEX, etc)
 • Het al dan niet voortzetten van de andere trainingsactiviteiten wordt aan het oordeel van de componenten overgelaten.
 • Functionele trainingsactiviteiten worden opogeschort.
 • Elke deelname van personen buiten Defensie aan een functionele training is verboden. De organiserende eenheid is verplicht de betrokkenen te informeren.

3) Vorming:

 • De opleidingsactiviteiten in het CARE (KMS) worden opgeschort, maar zal worden voortgezet in de vorm van e-learning. Internationale studenten zullen e-learning uitvoeren vanuit hun kamers.
 • De vorming in de CASA (Saffraanberg) worden onmiddellijk geschorst tot 03 april 2020, alleen het kader zal zijn werk voortzetten.
 • De op 16 MAR voorziene inlijvingen in het CIBE en CBOS gaan door, maar zullen zich beperken tot de administratieve inlijving waarna de kandidaten terug naar huis worden gestuurd.
 • Alle vormingen noodzakelijk voor het uitvoeren van Mission Essential Activities kunnen doorgaan (bijvoorbeeld rijbewijs voor vertrek op missie)
 • Alle andere cursussen die niet in bovenstaande categorieën vallen, zoals de vormingen in CIBE, CBOS en regionale vormingscentra, zijn opgeschort tot en met 20 MAR 20. Elk DG, ACOS, of COMOPS die verantwoordelijk is voor een vormingsactiviteit wordt verzocht te beoordelen of de vorming kan doorgaan met het naleven van de verplichte preventiemaatregelen zoals hierboven vermeld.

4) Recrutering en selectie.

 • Wervings- en selectieactiviteiten worden uitgesteld.
 • Alleen de medische selectieactiviteiten bij HMRA worden voortgezet, de toepassing van specifieke maatregelen respecterend.

5) Pr- activiteiten en Parades: alle ceremonies en optochten worden geannuleerd of uitgesteld (Opendeurdagen, jobdays, …)

 • Alle wedstrijden en sportevenementen worden geannuleerd op uitgesteld
 • DG STRATCOM zal een lijst van komende PR-activiteiten opstellen. Voor elk evenement zal een no-go deadline worden vermeld.

6) Dienst / Werk in het Kw.

 • Het thuiswerken wordt gemaximaliseerd. De continuïteit van de dienst moet worden gewaarborgd. De uitvoeringsmodaliteiten worden aan het oordeel van elk DG, ACOS, COMOPS of eenheidscommandant overgelaten.
 • Elk verdacht geval, dwz ziekte van de bovenste en/of onderste luchtwegen, moet thuis blijven, de richtlijnen van Ann A volgen en zijn eenheid op de hoogte brengen.
 • Verdachte gevallen worden per eenheid gemeld. Om dit te doen zullen de eenheden de status van hun Pers zo snel mogelijk updaten via de HARMONY applicatie
 • Diegenen die gaan werken moeten zoveel mogelijk gezamenlijk transport (vooral in de piekuren) en carpoolen vermijden.
 • De richtlijn m.b.t. het maximaal aantal dagen per week dat thuis gewerkt mag worden wordt opgegeven.
 • Iemand die in het bezit is van een militaire desktop en die continue thuis kan werken, mag deze thuis gebruiken. De instructies worden via de CISC gegeven.
 • De messes zorgen alleen voor de eerste en derde maaltijd en enkel voor de personen living-in. De 2e maaltijd zal zich beperken tot de bereiding en verkoop van broodjes.
 • Messes in Ops Sp (OVG/OSG, QRA) en voor ME activiteiten (PDT, CERTEX) blijven maaltijden verstrekken aan de betrokken personen.
 • Cafetaria’s worden gesloten

7)  IORG en AttaDef

 • Het personeel blijft ter plaatse en volgt de lokale richtlijnen van zijn organisatie.
 • Het personeel moet zijn reizen beperken.

8) Verplaatsingen in het buitenland:
Zie Punt A

9) Steun aan de natie: maakt geen deel uit van deze nota.

C. FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kan ik mijn mensen toelaten om thuis te werken om de verspreiding van het virus te voorkomen?

Inderdaad, dat kan. Telewerken en thuiswerken zijn prima alternatieven voor wie niet noodzakelijk fysiek aanwezig moet zijn in de eenheid. Satellietwerk is GEEN goed alternatief, want daarmee verleg je het probleem.

Einde tekst.

Defensie ten dienste van de natie, ook in crisistijden.

Belgian Military Interests.

Share this:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.