“Branden blussen, de toekomst bouwen.”

De LCC (Land Component Commander), ook wel de bevelhebber van de landmacht, Generaal Thys, geeft zijn visie over de (nabije) toekomst.
Lees zijn commander’s intent “Branden blussen, de toekomst bouwen” !

Het is ondertussen algemeen geweten dat Defensie het water aan de lippen staat. Voor de landmacht, de grootste component in Defensie, is dit niet anders. Hieronder enkele quotes/kernpunten van Generaal Thys, uit zijn visie:

  • Het is voor iedereen duidelijk dat we als organisatie voor een enorme uitdaging staan de volgende jaren. Het werk dat op de plank ligt is dus immens en vraagt een sterke Landmacht om de huidige en toekomstige dreigingen aan te kunnen.
  • Conventionele oorlogsvoering is terug van weggeweest, onze inzet op de Europese oostflank zal daarom in de toekomst, zoals gevraagd door onze geallieerden, nog verder versterkt moeten worden.
  • Op land worden we geconfronteerd met een technologisch evenwaardige potentiële tegenstander. Een reële en concrete luchtdreiging is opnieuw prominent aanwezig.
  • De nieuwe dimensie Cyber stelt ons voor bijzondere uitdagingen en verplicht ons om onze werkmethodes te herzien.
  • Statuten, flexibiliteit en regionale tewerkstelling in een moderne infrastructuur zijn de materiële werkpunten.
  • Onze NAVO en EU-verplichtingen maken ook dat de investering in specifieke ondersteunende capaciteiten moet versneld en verdiept worden.
  • Een laatste aandachtspunt zal de heropbouw zijn van een operationele reserve.

De uiteindelijke oplossing van conflicten kan daarom ook alleen op land gebeuren. Dat is de unieke meerwaarde die een landmacht met zijn belangrijkste wapensysteem, de soldaat, kan brengen. Hij is het die optreedt tussen de mensen. Hij is het die een situatie op het terrein creëert en waarborgt, samen met andere organisaties, opdat een maatschappij terug de draad kan oppikken. Vandaar onze leuze: “With People, Amongst people, For the people!”

Lees hier: De visie gaat nog veel verder, een echte aanrader!

Art. 171. De militairen moeten, onder alle omstandigheden (1°) het land moedig en gewetensvol dienen, zo nodig op gevaar van hun leven.

Bron: www.belgianarmy.be

Share this:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.