Hier kan u alle relevante documenten downloaden betreffende (de toekomst van) Defensie. 03/06/2022: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 02/05/2022: Het STAR Plan 01/07/2021: Verslag Comité I: Jurgen Conings. 22/06/2021: Advies Update Strategische Visie 2021 (NL – FRLees meer…