In een nieuw interview in Knack trekt de voormalige bevelhebber van de landmacht nog harder aan de alarmbel. De woordkeuzes doorheen het artikel in Knack zijn ongezien voor een topofficier bij defensie. een teken aan de wand dat het echt rampzalig gesteld is met Defensie. Wanneer het leger, indien erLees meer…

Share this:

De CHOD stelt een projectgroep in plaats, gemandateerd om de complexiteit van specifieke situaties te ontrafelen alsook voorstellen te formuleren om op korte en middellange termijn de continuïteit van het departement te verzekeren. Dit team zal samengesteld zijn uit de Luitenant-generaals Hennes en Robberecht alsook de Generaal-majoor Laire en inLees meer…

Share this:

Ontstaan van het militair sportcentrum De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), gevormd tijdens de oorlog 40-45, bestond toen uit mensen van de genie en uit burgers die afhingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, later werden zij geplaatst onder het Ministerie van Landsverdediging. Deze eenheid was gevestigdLees meer…

Share this:

Defensie investeert in haar infrastructuur! Het TrgC Para gebruikt een nieuwe loods sinds 23 Aug 19 waarin een mock-up A400M kan worden ondergebracht. Dit model (die de romp van de A400M voorstelt) werd door het Pers van CC R&A gemonteerd na de verwezenlijking van de ruwbouw. Deze mock-up laat toeLees meer…

Share this:

‘In Gesprek Met’ is een topic van de facebookpagina “Belgian Military Interests”. De admins van deze pagina gaan in gesprek met verschillende personen over militair gerelateerd onderwerpen. Deze keer hebben wij gekozen voor een gesprek met Kolonel Geert Bouchez, verantwoordelijke voor het outsourcingsproject bij Defensie. Het interview vond midden juliLees meer…

Share this:

Sinds begin 2018 bewaakt de firma Securitas de kazerne van Heverlee. Heel wat facilitaire diensten zoals schoonmaak, onderhoud van technische installaties, groendienst en afvalbeheer waren apart uitbesteed. Sinds begin maart is de uitbesteding voltooid en gebundeld in één contract, uitgevoerd door de groep SERCO. Outsouring past in Strategische visie vanLees meer…

Share this: