Onder de regering Verhofstadt I werd een vernieuwing van Defensie in gang gezet die tastbaarder werd vanaf de regering Verhofstadt II. Het begon met een strategisch plan voor de vernieuwing van het Belgisch leger 2000-2015 (verslag pdf) dat in 2003-2004 uitmondde in het Stuurplan van Defensie (9 dec 2009, pdf).Lees meer…

Share this:

De afgelopen kerstvakantie heb ik de mogelijkheid gehad om een aantal boeken op de kop te tikken over een – inmiddels – oude politieke affaire, de Agusta-Dassault affaire; die in discussies rondom defensieaankopen wel eens opgerakeld wordt, veelal om een bepaalde politieke familie te counteren. Het resultaat van het lezenLees meer…

Share this:

Het onderstaande artikel kwam tot stand na de heisa over de modernisering van de Pandur MLU aangekaart door Kamerlid Wouter De Vriendt. Het was gepast om eens een poging te ondernemen een artikel te schrijven dat beknopt de geschiedenis van de Pandur in Belgische dienst schetste en tegelijk ook deLees meer…

Share this:

In een nieuw interview in Knack trekt de voormalige bevelhebber van de landmacht nog harder aan de alarmbel. De woordkeuzes doorheen het artikel in Knack zijn ongezien voor een topofficier bij defensie. een teken aan de wand dat het echt rampzalig gesteld is met Defensie. Wanneer het leger, indien erLees meer…

Share this:

De vervanging van de IVECO LMV hangt al wat langer in de lucht, met uitfasering tegen 2026. De LMV was een broodnodige vervanging voor de VW Iltis in de ‘ontluikende wereld’ van IED-oorlogsvoering. Het was een verbetering maar het regende ook klachten. Klachten rond afwerking en letterlijk klachten over insijpelendLees meer…

Share this:

Een cultus van geheimhouding is doorgaans kenmerkend voor Defensie. De nieuwe chef van de speciale strijdkrachten, kolonel Tom Bilo, wil die muren slopen. De Zondag krijgt van hem een unieke inkijk in die fascinerende wereld. Maar hij waarschuwt ook, voor het dreigend personeelstekort en de politieke besparingsplannen. “Die geheimhouding isLees meer…

Share this:

Conferentie gepresenteerd door professor in de economie Wally Struys on 10 September 2019 aan de KMS. Met dank aan RMA Alumni Association. Onderstaand een verslag van de conferentie. Deels transcriptie, deels samenvatting, uitgeschreven door BMI. Het “fake” boek over Defensie. Hoofdstukken: Fake News #1: “Het Defensiebudget is voldoende gestegen.” FakeLees meer…

Share this:

De LCC (Land Component Commander), ook wel de bevelhebber van de landmacht, Generaal Thys, geeft zijn visie over de (nabije) toekomst.Lees zijn commander’s intent “Branden blussen, de toekomst bouwen” ! Het is ondertussen algemeen geweten dat Defensie het water aan de lippen staat. Voor de landmacht, de grootste component inLees meer…

Share this:

Als het persooneel van Defensie even loyaal is als zijn ministers…Dan hebben we binnenkort geen personeel meer…Ah.wacht… 🤔 “Lead by example” in de praktijk! 🙄 nr 1. Betere job in Hasselt.nr 2. De dupe van een nutteloze principebeslissing.nr 3. Betere job bij Europa.nr 4. Is bij een regeringsvorming ook zijn/haar functie kwijt.Lees meer…

Share this:

Defensie kan geen afspiegeling zijn van onze maatschappij als onze maatschappij niet voldoet aan de waarden en normen die van een militair verwacht worden. Meer en meer hebben we (we: ik, collega’s, etc) het gevoel dat ‘Evere’ (waar het militair hoofdkwartier ligt) het gevoel met de realiteit verliest.Als voorbeeld enLees meer…

Share this: