In October 2018 a Letter of Intent was signed between the US and Belgium for the purchase of 4 MQ-9B SkyGuardians, approved on 25 March 2019, as a replacement for the old B-Hunter UAV’s. The decision to acquire the SkyGuardian was its integration into unsegregated civilian air space operations. InLees meer…

Dit artikel is het vervolg op ‘HalSTARrig achterhaald‘. Zoals konijnen die staren naar een lichtbak lijkt de Belgische politiek verstart. We blijven rustig voortkuieren op het STAR-plan, zonder enig gevoel van dringendheid noch echte noodzaak tot ommezwaai in het Defensiebeleid (zoals bij alle overige buurlanden). Meer nog, het lijkt erLees meer…

In Mei 2022 beviel de Minister van Landsverdediging van het STAR-plan. Twee maanden na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland (de oorlog sleept eigenlijk al van 2014 aan) was het STAR-plan al achterhaald. Er was hoop op een versterkt STAR (plus) plan waarbij België – net zoals alle buurlandenLees meer…

Als hoofd van het ADIV vertelde Generaal-Majoor Boucké afgelopen woensdag 14 juli ll. aan de Kamercommissie Landsverdeding (integraal) op een professionele manier dat bij de opvolging van Jürgen Conings keuzes moesten worden gemaakt door een gebrek aan middelen (mankracht) en de noodwendigheden van andere taken (andere op te volgen personen).Lees meer…

De destabilisatie in de Sahel kreeg een extra boost met de val van Khadaffi en de navolgende burgeroorlog waarbij Islamisten als proxies ingezet werden (al dan niet gesteund door het Westen). Alleen stel ik mij vragen in hoeverre de onveiligheid in de Sahel een gevaar vormt voor Europa, zoals somsLees meer…

Zicht op een visie? Gisteren kwam kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) met een opiniestuk waarin hij een toekomstvisie voor militaire helikopters bepleit. Ik krijg er een eervolle vermelding in dus lijkt het me maar normaal dat ik de handschoen opneem en even verder nadenk over het gestelde probleem. Ik gaLees meer…

Vandaag communiceerde Defensie in een kort bericht over de nieuwe generatie fregatten die onze huidige schepen zal vervangen. Deze ASWF (Anti Submarine Warfare Frigates) zullen de vloot vervoegen aan het einde van dit decennium. Klinkt als goed nieuws en past mooi in het idee van een maritiem georiënteerde Defensie hoorLees meer…

De Vivaldi-nota inzake het Defensiebeleid is uitgelekt. N-VA-Kamerlid Theo Francken gaf verschillende beelden vrij van de tekst op twitter. Dit artikel is daarop gebaseerd. Merk op dat er momenteel nog geen regering is noch dat er budgettaire tabellen beschikbaar zijn. Ondertussen is de tekst integraal terug te vinden in PDFLees meer…

Specialiseren. Het lijkt dé wonderoplossing te zijn voor Defensie. Toch als we de ontelbare politici mogen geloven die het woord de afgelopen jaren in de mond namen. Specialisatie in de vorm van het afstoten van een volledige component of een kerntaak van een component. De rode draad bij al dezeLees meer…