De defensiepetitie samengevat

Momenteel heeft de petitie de kaap van 10% overschreden. We hebben 2.541/25.000 handtekeningen behaald. Vlaanderen ligt voorop, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slabakt de petitie.

De Defensiepetitie kan u hier terugvinden op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Een eenvoudig filmpje die de volledige ondertekeningsprocedure weergeeft kan u hier terugvinden.

Het idee achter het burgerinitiatief is om de politieke benadering van het defensiebudget om te keren.   

  1. Politici zullen moeten uitgaan van een vastgelegde defensie-uitgave van 2% BBP, de NAVO norm, in plaats van redenen te moeten vinden om het defensiebudget te laten toenemen of te kunnen stellen dat er ‘géén geld is voor meer defensiebudget’.
  2. Indien politici minder dan 2% BBP aan defensie-uitgaven willen dan zullen zij hiervoor moeten argumenteren in een openbaar debat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers; met argumenten die bewijzen dat België desondanks een loyale en betrouwbare internationale partner is met de nodige militaire capaciteit in het kader van de NAVO als de Europese Unie.
  3. Ik wil het Directiecomité van Defensie het recht (quasi de plicht) geven om een eigen budgetvoorstel te kunnen indienen bij de Kamer van Volksvertegnewoordigers indien de Minister van Landsverdediging of de federale regering het defensiebudget niet wil verhogen, ten einde dat onze budgettaire inzet op het niveau is van een echt betrouwbare en loyale internationale militaire partner in Europa. Hierdoor zal een CHOD niet meer moeten pleiten voor meer financiële middelen voor Defensie via de pers, maar kan hij/zij dit rechtstreeks vragen aan het federale parlement die hierover beslist na debatten.

Als we de 2% BBP norm als referentiekader hanteren dan heeft België Defensie, sinds de Summit of Wales uit 2014 (-2019), in totaal 24.6 miljard € ondergefinancierd. Het Defensiebudget zal tegen 2030 stijgen tot 1.3% BBP, terwijl we eigenlijk al tegen 2024 aan 2% BBP moeten zitten.

Het is in het belang van onze militairen, politiebeambten, iedereen werkzaam in de veiligheid in België dat we de kaap halen van 25.000 handtekeningen. Het parlement is dan ertoe gehouden te reageren en het initiatief over te nemen waarbij de indiener van de petitie dient te worden gehoord.  

Ik vraag jullie om het nodige te doen om de petitie te ondertekenen maar ook om te verspreiden. De ondertekeningsprocedure is ingewikkeld. Eerst moet u zich registreren, daarna een registratiemail afwikkelen waarna u de petitie kan ondertekenen via E-ID. Ik heb de Kamer gecontacteerd met voorstellen en de vraag de ondertekeningsprocedure klantvriendelijker te maken. Gebruik niet Internet Explorer maar minstens Microsoft Edge!

Een eenvoudig filmpje die de volledige ondertekeningsprocedure weergeeft kan u hier terugvinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *