De nieuwe leden van de defensiecommissie bezochten het hoofdkwartier te Evere.

Op woensdag 18 september waren de leden van de Defensiecommisie uitgenodigd door onze staf voor een besloten uiteenzetting, onder andere over de huidige siuatie bij Defensie.

De toekomst zal uitwijzen welke politicus de boodschap effectief begrepen heeft, maar sommige reacties waren reeds veelbelovend.

Enkele reacties:

“Duidelijke boodschap van CHOD Marc Compernol aan de politiek. Goed aangekomen. Onze veiligheid is geen detail.” stelt Wouter De Vriendt van Groen op Twitter.

Peter Geerts, Groen, stelt op hetzelfde medium: “Duideijke boodschap van Chef Defensie. Investeringen is één zaak, basisenveloppe voor werking en omkadering moet omhoog. In het slechtste geval stopt ons leger met operaties.
Dialoog met politiek erg nuttig. Discussie nodig. Maar werkingsmiddelen moeten inderdaad omhoog.”

Het lid van de kamercommissie Defensie van de Sp.a, Kris Verduyckt, verwoord het dan weer zo: “Ons leger moet ten allen tijde inzetbaar blijven! Voor extra budget en voldoende goed omkaderd personeel heeft de CHOD een medestander met @sp_a. Maar die miljardeninvesteringen moeten ook nog wel betaald worden. De vorige regering schoof die factuur door.”

Bron: Twitter

Share this:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.