Een vervanger voor de Lynx (Iveco LMV): Oshkosh, Hawkei of een outsider?

De vervanging van de IVECO LMV hangt al wat langer in de lucht, met uitfasering tegen 2026. De LMV was een broodnodige vervanging voor de VW Iltis in de ‘ontluikende wereld’ van IED-oorlogsvoering. Het was een verbetering maar het regende ook klachten.

Klachten rond afwerking en letterlijk klachten over insijpelend water bij regenval. Problemen die geleidelijk aan werden weggewerkt bij onderhouden. De meest recente berichtgeving deelde mee dat 120 LMV/Lynx-voertuigenuitgerust met extra bepantsering (RPK en SPS modellen) te kampen hebben met scheurenin hun chassis.

Opmerkelijk dat de media het verhaal niet lanceerde onder ‘De Fyra jeep’, na de eerdere Fyra-trein en de Fyra-verwijzing bij de bouw van de F-35door het Italiaanse Leonardo consortium.

Defensie was al in stilte aan het rondkijken om de LMV te vervangen die sinds 2007 in dienst is (12 jaar).  Er worden ongeveer 320 voertuigen gezocht voor een budget van 150 miljoen € (470k €/voertuig) als commando & verbindingsvoertuig.  De voertuigen moeten geleverd worden voor 2026; timeline 2022-2025.

Wat kunnen we nu al ontcijferen?

Blijkbaar was er een intentie om via G2G – Foreign Military Sales – de Amerikaanse Oshkosh L-ATV (JTLV) aan te kopen, maar ging dit niet door omwille van politieke gevoeligheden in het zog van de F-35. We hebben dus al indicaties in welke richting Defensie naartoe wil. Opmerkelijk is het gegeven dat de L-ATV zweeft rond die prijs van 470.000€/eenheid.

De Oshkosh L-ATV werd besteld door Slovenië en Litouwen. Het Verenigd Koninkrijk had via een G2G/FMS interesse in de L-ATV voor hun MRV-P terwijl de UK de Ocelot Foxhound al in dienst heeft (2011). Denemarken heeft de GDLS/Mowag Eagle V gekocht, Nederland net 1275 Iveco LMV 2’s.

Aan de hand van recente voertuigvervangingen in Europa en oa. het Poolse ‘Pegaz’ project ga ik ervan uit dat Defensie op zoek is naar een voertuig dat minstens voldoet aan STANAG 4569 level 2a (kinetisch) en 2b (blast). 

Aan de hand van de specs van de L-ATV en gelijkaardige projecten zoekt defensie allicht een voertuig met een GvW van ongeveer 10t met de volgende afmetingen L5.5m; B2.1m; H3m. De range van zulke voertuigen hangt rond de 600km, een payload van rond de 2000kg, maximale snelheid rond 120km/u, met minstens 4 passagierscapaciteit. De recente trend is dat deze voertuigen bewapend worden met een remotely operated weapon system.

Wat is er op de markt?

Oshkosh-JLTV

Oshkosh L-ATV lijkt de primaire kandidaat. De VSA overwegen er eventjes 49.000 te produceren voor eigen gebruik. Het voordeel voor critici is dat de Amerikanen uitermate transparant zijn rondom hun militaire projecten. Zo had/heeft de L-ATV een onderhoudsprobleem en betrouwbaarheid en situational awareness voor de gebruiker (DoD reportCongressional Research Service report)  waardoor de full rate production uitgesteld werd naar juni 2019. De eerste varianten zijn operationeel sinds januari 2019. Een eerste voertuig ging na 3 dagen verloren na een roll-over incident.

GDLS/MOWAG Eagle V

GDLS/Mowag Eagle V werd gekocht door Duitsland, 176 stuks voor 110 miljoen in 2013 (625€k/stuk). Denemarken kocht 36 stuks.

Thales Hawkei 4×4

Thales Hawkei, 1.100 besteld door Australië voor 820 miljoen € (incl 1000+ trailers; 745k€/stuk). De Australische inspectie van financiën kloeg in 2018 wel dat Australië voor de helft van de prijs de Amerikaanse JTLV had kunnen kopen. Thales oppert SCORPION integratie in de HAWKEI.

RMMV/KMW AMPV Type 2

Rheinmetal/Krauss Wegman Maffei AMPV uit 2007 heeft nog niet echt een launch customer beet, een beperkt aantal werd voor testen door Duitsland gekocht. Duitsland kocht uiteindelijk 176 Eagle V’s. De KMW AMPV heeft heel sterke specs maar géén echte launch customer. De Type 2 (10t GvW) werd voorgesteld in het kader van het Poolse Pegaz programma. Het voertuig kan wel een STANAG 4569 4a/3b bepantsering aan.

Arquus Sherpa 2

Arquus Sherpa 2, 300 stuks gekocht door Koeweit voor 270 miljoen €, 900k €/stuk. Uitermate interessant zal zijn in welke mate Arquus stand gaat houden, met de Sherpa 2 of de Scarabee. Ik ga ervan uit dat het een voertuig moet zijn met een launch customer. De Scarabee lijkt hierdoor weg te vallen. Waarom vestig ik mijn interesse op de Arquus? Eenvoudig: CaMo; SCORPION. Gezien we via G2G al de Griffon en de Jaguar gekocht hebben. Zou het SCORPION-pakket een extra hefboom vormen voor de Franse industrie? Er is natuurlijk ook de Thales Hawkei. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre Scorpion een rol zal spelen in de RFP; naast de keuze voor wapensystemen.

Arquus SCARABEE 2

Arquus SCARABEE, prototype; productie voorzien 2022-2025 – Frankrijk/Scorpion. De Scarabee lijkt wel te passen in de timeline van de Belgische vervanging en tegelijk passen in SCORPION-context. Het is wel een opmerkelijk voertuig maar het niveau van de bepantsering is voorlopig te onduidelijk. Een draaicirkel van 5m is wel straf. Het is het enigste voertuig met een EURO3 en elektrische motor. Nadeel is wel dat het geen 4-deurs voertuig is. Daarom schat ik de kans zeer klein in. 

Nurol Makina NMS

Nurol Makina NMS 4×4, 214 voertuigen besteld door Qatar in 2017/2018. Op vlak van specs lijkt hij heel sterk op de KMW AMPV maar met Qatar als launch customer. De keuze voor een Turks voertuig lijkt mij zeer klein, tenzij er een volledige technologietransfer komt naar België. 

Wat is de mogelijke shortlist?

Zonder volledige specificaties (RfP) is het moeilijk om verder af te lijnen welk voertuig de beste kans heeft om de LMV te vervangen. De LMV 2  heb ik niet weerhouden wegens een payload van 1500kg en zijn lichtere GvW met de doorsnee competitie. Gewicht speelt zijn rol bij vooral blastoverleving.

Als ik kijk naar de prijs en de shortlist dan valt op hoeveel prijsverschil er is. Het probleem is dat de prijzen van de andere voertuigen berekend werden op de totale waarde van hun aankoopcontracten zonder voldoende zicht op de inhoud van deze contracten (support etc). Het valt wel op dat de prijzen gemakkelijk het dubbele zijn van de 460k € en dichtst bij de L-ATV ligt.

Specs en maximale bepantsering

Op vlak van beschikbare data over specs en hun maximale bepantsering zijn volgende 4 voertuigen – mijn inziens – het meest indrukwekkend binnen de 10t GvW-klasse (en vormt tegelijk mijn shortlist).

STANAG 4569 3a/3b: RMMV/KMW AMPV Type 2 en Nurol Makina NMS 4×4. De AMPV heeft géén launch customer hetgeen een probleem kan vormen maar ook een opportuniteit (korting). 

STANAG 4569 2a/2b: Thales Hawkei / Arquus Sherpa 2.

Schaalvergroting

Op vlak van schaalvergroting is er maar 1 voertuig: Oshkosh L-ATV met meer dan 49.000 stuks. Is dit automatisch een voordeel? Neen, destijds werd door sommigen geopperd dat de aankoop van de Piranha IIIC (AIV) een voordeel zou bieden qua schaalvergroting omdat diverse landen gelijkaardige platformen kochten; in casu VSA Stryker (Piranha III) en Denemarken,…. . 

Europese partnerschappen

Rekening houdend met mogelijke Europese partnerschappen

Bewapening

Op vlak van bewapening verwacht ik een systeem zoals de FN DefNder.

Besluit

Hopelijk zal de aanbesteding een grondige testfase omvatten waarbij alle voertuigen aan dezelfde testen worden onderworpen; met dezelfde protocollen. En niet louter ‘op papier’. Gezien de loopperiode van het project hoop ik dat we een aantal testvoertuigen gedurende enkele maanden gaan testen om hun betrouwbaarheid uit te testen; aangevuld door data vanwege de producenten. Ongeacht herkomst van het voertuig: moge het meest mobiele, onderhoudsvriendelijkste en best bepantserde voertuig winnen.

Ik moet toegeven dat ik een boontje heb voor de Thales HAWKEI; maar ik heb oog ook voor de overige voertuigen op mijn shortlist + de Oskosh L-ATV.

Op vraag van Belgian Military Interests, tekst door ‘Over een andere boeg’
Bron: overeenandereboeg.blogspot.com

Share this:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.