‘In Gesprek Met’… historicus en arabist Pieter Van Ostaeyen, deel 3: “De Russen hebben de groei van IS laten gebeuren.”

‘In Gesprek Met’ is een topic van “Belgian Military Interests”. De admins gaan in gesprek met verschillende personen over militair gerelateerde onderwerpen. Deze keer hebben wij gekozen voor een gesprek met historicus en arabist Pieter Van Ostaeyen, gekend als één van de Belgische experten inzake Syriëstrijders. Het gesprek vond plaats in oktober 2017. Dit is deel drie.

Als men achteraf bekijkt, wetende dat het uiteenvallen van de Iraakse Ba’ath partij geleid heeft tot een versterking van IS, kan men nu wel stellen dat de Amerikanen dit probleem mee veroorzaakt hebben door hun definitieve omverwerping van Saddam Hoessein. Ze hadden het wel niet zien aankomen, noch kunnen voorspellen. Aangezien de wortels van IS al aanwezig waren en in eerste plaats versterkt werden door de keuzes van President Assad. Anderzijds was de eigenlijke Islamisering begonnen tijdens de eerste golfoorlog, waar de Amerikanen ook een rol in speelden, maar de oorlog werd toen gestart door Saddam Hoessein (die viel Koeweit binnen). De Amerikanen hadden de tweede keer beter Irak niet binnen gevallen?

Neen, natuurlijk niet. Irak is toen volledig gedestabiliseerd geraakt. Abu Musab al-Zarqawi heeft daarvan geprofiteerd: door die destabilisatie wordt er een klimaat van chaos geschapen waardoor dat de grond open lag voor barbarij, extremistische praktijken, executies, bomaanslagen, etc
Ook de andere partijen, Al-Qaida en consoorten, hebben hiervan gebruik gemaakt. Neem nu Ayman Al-Zawahiri, onze befaamde chirurg, die zat in zijn jonge tijd bij de moslimbroeders in Egypte, waar hij dan ook opgepakt is voor de moord op president Anwar Sadat. Dan zat hij al effectief in de gevangenis te brullen: “We are Muslims, we will fight you, we will fight the Americans, we will fight Israël,…” En dat is heel de verderzetting van Jihad 1.0 zoals ge hem moogt noemen: Taliban, Al Qaida, aanslagen van 9/11, etc. En uiteindelijk zijn IS en Al Qaida zo uit elkaar gegroeid. IS jaagt bvb Shia moslims en andere minderheden op, vecht tegen alle buitenlandse militairen, vecht tegen Assad, pleegt aanslagen in het buitenland enz Terwijl Al Qaida onder Al-Zawahiri zich focust op de lokale gevechten “Lay low, fight local battles and not the enemy abroad” en dit niet zozeer gericht tegen de Amerikanen en Israel maar eerder tegen de echte vijanden ter plaatse, zoals bvb het Syrisch regeringsleger. Jabhat Al-Nusra had ook zijn loyaliteit aan Al-Zawahiri uitgesproken.

De Amerikanen hadden beter Irak niet binnengevallen.

Pieter Van Ostaeyen

Hamza Bin Laden, de vermoedelijke volgende leider van Al Qaida, zal volledig terugkeren naar de traditie van zijn vader en zal terug aanslagen willen plegen in het Westen.
Daar zit het heel grote gevaar na de val van IS dat we terug in de miserie gaan komen met Al-Qaida.

President Assad is ook lid van de Ba’ath partij, was dat dezelfde strekking als de Ba’ath partij van Saddam Hoessein? Hadden die wel hetzelfde gedachtengoed of zijn die uit elkaar gegroeid?

In de jaren ’60 wel maar daarna is de Ba’ath partij volledig uit elkaar gegaan. Vergeet niet, in de jaren 60 had je één grote staat in het Midden-Oosten en dat was Egypte. Syrië en Irak dat was allemaal Ba’ath partij en die hadden eenzelfde doel: Israël vernietigen. Dit was puur ingegeven door Pan Arabisme: een heel sterk Arabisch nationalisme. Dat had quasi niets te maken met de Islam toen.

Hebben de Amerikanen er goed aan gedaan om de rebellen te bewapenen?

Ze hadden dat al veel vroeger moeten doen!

De Amerikanen hadden de rebellen al veel vroeger moeten bewapenen.

Pieter Van Ostaeyen

Gelijk hoe wij het zien:
Men had de bevolking die gebombardeerd werd door hun eigen leger, zeker in de grootsteden zoals aangehaald in het vorige deel van dit interview. Het FSA vocht tegen de regering, maar die bombardementen werden vooral uitgevoerd op de burgerbevolking. Men schat dat tot 3/4de van de burgerslachtoffers veroorzaakt werd door het regeringsleger. Daar werken ze met bloedwraak dus stel dat je een burger bent die zich wil verdedigen tegen het leger, dan heb je wapens nodig. De Amerikanen wouden vermijden dat die burgers zich aansloten bij IS voor het verkrijgen van deze wapens. De Amerikanen zijn wapens beginnen leveren aan de gematigde rebellen en zo hebben ze extra aangroei van IS vermeden.

Ik denk dat dit een vrij correcte conclusie is. Je hebt natuurlijk ook fout afgelopen voorbeelden, waarbij wapenleveringen uiteindelijk fout afliepen. Bijvoorbeeld: een lokale FSA tak in West-Syrië kreeg wapenleveringen van de Amerikanen met TOW’s enz. De Jihadi’s kwamen dat te weten en die groeperingen werden dan door moslimextremisten enkele dagen later opgerold… En zo kwamen Amerikaanse wapens onbedoeld in extremistische handen. Je mag ook niet vergeten dat de rebellen er woonden, en de strijders van extremistische groeperingen van het buitenland kwamen, dus het was makkelijk om rebellen te bedreigen met hun familie als drukkingsmiddel.

Toen hebben de Amerikanen ook beseft dat ze fouten gemaakt hebben, als je het al fouten kan noemen, want hun trainingsprogramma werd stopgezet en hun bewapeningsprogramma werd veel strenger. Ze hadden maar een 50/60-tal een specifieke training gegeven, wat een te verwaarlozen cijfer is.

In het Westen begon dan de mythe te ontstaan dat er binnen de kern van Jabhat-Al-Nusra een geheime groepering actief was: Khorasan, die waren zogezegd aanslagen op het Westen aan het plannen, wat volgens mijn info zever is. Ze waren eerder een werkgroep van AL Nusra die hun staatsstructuren en plannen aan het maken voor een soort vrijstaat van Al Nusra, onder Al Qaida. De Amerikanen waren bezig met hun bombardementen op IS: we spreken over de periode dat er veel Jezidi’s vermoord werden, dat er Westerse journalisten onthoofd werden, en plots begonnen de Amerikanen ineens Jabhat Al Nusra te bombarderen gebaseerd op bovenstaande vermoedens. Ik weet nog heel goed dat één van mijn contacten in die tijd, een Nederlander uit Arnhem, militaire leider bij Jabhat Al Nusra, die had een groot aantal buitenlandse strijders onder zijn bevoegdheid. Ik hoorde die bijna elke dag. En op een bepaald moment publiceerde die vanuit Syrië een video waarin hij toonde wat de Amerikaanse bombardementen op Jabhat Al Nusra hadden aangericht. “Kijk wat de Amerikanen en de Nederlanders en de internationale coalitie hier gedaan heeft. Onze broeders en zusters zijn vannacht in hun slaap gebombardeerd.” Heel dat gebouw lag in puin. In dat gebouw heeft Montasser Alde’emeh nog 2 weken doorgebracht, al die gasten kende Montasser persoonlijk.

(BMI: Wij hebben Montasser Alde’emeh hierover gecontacteerd en hij liet weten dat Al Nusra hem er nadien van verdacht via de staatsveiligheid de locatie te hebben doorgespeeld. Montasser kreeg hiervoor doodsbedreigingen. Hij was ter plaatse voor een veldonderzoek voor zijn doctoraat.)

Dus daar kan je wel stellen dat de bombardementen van de coalitie wel zorgden voor een woedegolf waardoor dat ze juist meer…

-onderbreekt- Maar ja dat is altijd, bloedwraak. Binnen het Islamatisch recht heb je het principe van Qisas: oog om oog, tand om tand.

Dus eigenlijk was Jabhat Al Nusra nooit echt een bedreiging voor het Westen tot op dat moment? De Amerikanen hadden ze beter niet gebombardeerd? Ze willen gewoon de Arabische lente verderzetten?

Dat zie je alleen al aan de naam van Jabhat Al Nusra: “ondersteuningsfront”. Bij een interview met Abu Mohammad al-Julani, een van de leiders van AL Nusra, zei hij letterlijk: Onze focus ligt regionaal, wij willen onze richten op het verzet tegen president Assad, wij willen het regime omverwerpen, wij willen rechtvaardigheid voor alle Syriërs.

Over uw tweede vraag: Ze willen de Arabische lente verder zetten maar met de nuance dat ze nog steeds orders krijgen van Al Qaida. Ook na hun naamsverandering is die insteek gebleven. Er is altijd Al Qaida en de Al Qaida dreiging is reëel voor het Westen, zeker vanuit Jemen. Altijd al geweest, altijd al gebleven. Jabhat Al Nusra is daarin een uitzondering.

In die periode zijn de Russen zich dan beginnen moeien in Syrië. Voordien was de steun eerder politiek en onrechtstreeks via hun aanwezige basissen, maar dan begon hun militaire inmenging pas echt. Aangezien ze president Assad de hele periode lang gesteund hebben, hebben ze de groei van IS ook laten gebeuren. Wanneer hun militaire campagne begon hebben ze toen ook West-Syrië als doelwit uitgekozen. “IS was iets voor later.” De “barrelbombings waren al volop bezig, de chemische aanvallen waren toen al gebeurd.

De Russen hebben de groei van IS laten gebeuren.

Pieter Van Ostaeyen

Het is wel typerend dat er na het bombardement op de Syrische luchthaven geen enkele gasaanval meer is geweest gedurende lange periode. De Russen hadden de middelen ter plaatse om het bombardement te counteren. Ondanks de Russische en Syrische media beweerden dat het vliegveld niet echt werd vernietigd en opstijgen enz direct terug mogelijk was, is de boodschap wel aangekomen, zowel van de Amerikanen maar ook van de Russen.

Ik denk dat de Syriërs toen ook de boodschap gekregen hebben van de Russen: “Kom stopt ermee.” Bellingcat heeft daar uitstekend werk geleverd en zij hebben het onomstotelijk kunnen aantonen met bevestiging. Bijvoorbeeld “Khan Sheikhoun”. De Russen beweerden toen dat ze een chemische compound hadden, gebombardeerd van Al Nusra, maar dat is gewoon dikke zever. Daar klopt niets van. President Assad heeft gewoon weer een chemische aanval uitgevoerd.

Ik denk dat je gerust mag stellen dat de oorlog gewonnen is door president Assad en President Putin. Hij zal wel nog een paar jaar doorsluimeren. Moest president Putin president Assad nooit geholpen hebben, had dit niet het geval geweest. Meer zelfs, de oorlog had al één of twee jaar geleden gedaan geweest indien president Putin president Assad niet had geholpen.

De oorlog had al één of twee jaar geleden gedaan geweest indien president Putin  president Assad niet had geholpen.

Pieter Van Ostaeyen

Maar uiteindelijk is president Assad grotendeels verantwoordelijk voor deze miserie en president Putin heeft zijn miserie helpen oplossen. En de enige reden dat President Putin dit gedaan heeft is om zijn basissen te vrijwaren: De ‘Russian naval facility’ in Tartus en ‘Khmeimim air base’ in Latakia zorgen voor een Russische greep op de Middellandse zee.

En niet onbelangrijk: het is de enige ijsvrije zeehaven van Rusland, er is wel degelijk een Russische dreiging tov het Westen. Bijvoorbeeld ook in verband met MH17 heeft Belingcat aangetoond met hun onderzoeksjournalisten dat het niet anders kon zijn dan met Russische betrokkenheid.

Volgens onze bronnen hebben de Russen het luchtafweer geleverd om de Oekraïense militaire doelen uit te schakelen. In die periode zijn er zelfs Oekraïense vrachtvliegtuigen uit de lucht gehaald. En gezien de grote hoogte waarop MH17 is neergehaald vermoeden we dat de operator, een rebel of Rus, zich vergist heeft.

Of te veel gezopen heeft of zich niet meer bewust waren van wat ze deden. Het rapport van Bellingcat is zeer duidelijk over de Russische betrokkenheid. Jullie pro-Russiche volgers kunnen dat onmogelijk weerleggen. Sinds dat rapport wordt Bellingcat en die onderzoeksjournalisten ook constant aangevallen door Russische trolls, hackers, etc. Hun geloofwaardigheid wordt met idiote argumenten in twijfel getrokken enz. Dat allemaal door de Russische propagandamachine.

De schande van MH17 was de reactie van de EU of eerder het gebrek er aan. Alsof Rusland een oorlog zou beginnen omdat de EU de crashsite militair zou beveiligen…. De rebellen werden duidelijk gesteund door de Russen en ze hebben de crashsite volledig geplunderd en tegelijkertijd bewijzen vernietigd voordat er een waarnemer aanwezig kon zijn. Ook daar zijn bewijzen van.
Het waren gewoon Nederlandse burgers die op reis waren in het midden van hun vlucht.
En dan zijn er zelfs mensen die het durven steken op de luchtvaartmaatschappij terwijl de rebellen nooit over dergelijke wapens zouden mogen beschikken.

(onderbreekt) Er zaten enorm veel aidsspecialisten bij he. Als je weet dat er ongeveer 100 van de honderden aidsspecialisten onderweg waren naar een congres in Zuid-Oost Azië is het verlies voor die sector enorm.

OVSE stuurt dan in al haar glorie ongewapende (!) onderzoekers die daar natuurlijk de toegang tot de crashsite ontzegd wordt. En de EU laat dit allemaal toe. De (militaire) zwakheid van de EU was nog nooit zo duidelijk.
Uiteindelijk kiezen militairen voor Defensie omdat ze uiteindelijk iets willen betekenen in de bescherming van hun bevolking, hun land. We zijn ons bewust van de risico’s. Er gebeurt daar dan iets waar Defensie wel degelijk het verschil kan maken (bewaken en zuiveren van de crahssite om een deftig onderzoek mogelijk te maken) en wat doet de EU? Niets! De Nederlandse luchtmobiele brigade was klaar om te vertrekken, iedereen was uit verlof teruggeroepen…

Tevergeefs…

(c) Belgian Military Interests

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.