‘In Gesprek Met’… historicus en arabist Pieter Van Ostaeyen over de onderschatting van het “Syriëstrijderprobleem”. (Deel 4)

‘In Gesprek Met’ is een nieuwe topic van de facebookpagina “Belgian Military Interests”. De admins van deze pagina gaan in gesprek met verschillende personen over militair gerelateerde onderwerpen. Deze keer hebben wij gekozen voor een gesprek met historicus en arabist Pieter Van Ostaeyen, gekend als één van de Belgische experten inzake Syriëstrijders. Het gesprek vond plaats in oktober 2017. Dit is deel vier.

Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel Belgische Syriëstrijders zijn?

Ik heb die berekening ooit gemaakt in 1 van mijn blogposts. Pro Capita geloof ik dat België nog altijd van Westerse landen aan kop staat. Per duizend inwoners had België er de meeste.
De oorzaak? Wanbeleid, decennia lang wanbeleid: integratie, immigratie, sociale rechten, werkgelegenheid, …
De dreiging gaat uiteindelijk al uit van de jaren ‘80 eh. Wij hebben al golven gehad van gasten die vertrokken zijn uit de GIA en GICM.
Bijvoorbeeld: 9 september 2001, dus vlak voor de aanslagen op 11 september, wordt Ahmed Sjah Massoud, leider van de anti-taliban coalitie in het Noorden, vermoord door twee gasten die een Belgisch paspoort hadden, die maanden in België hadden verbleven, waarvan 1 getrouwd was met een Belgische.

Dus eigenlijk is men dit probleem al die jaren blijven onderschatten?

De Belgische regering toen onder Di Rupo had zoiets van laat die allemaal maar vertrekken, dat zijn allemaal zotten. Laat die vertrekken en het probleem lost zichzelf op. Wij hebben daar geen last meer van. Die mannen gaan elkaar daar allemaal afmaken: “problem solved” Maar van de moment dat toen duidelijk werd dat die daar grof geweld gebruikten tegen Syrische burgers, maar ook tegen andere groeperingen, tegen het leger, en ga zomaar door… Dan begon het besef te groeien van dit is potentieel gevaarlijk. Na de aanslag in Brussel door Mehdi Nemouche (Joods museum) was die boodschap wel helemaal duidelijk. En ik denk dat ze daarna januari/februari 2015 Verviers, dan aanslagen in Parijs, aanslagen in Brussel… Het heeft lang genoeg geduurd voor wanneer ze begrepen waarover het ging.

Het heeft lang genoeg geduurd voor wanneer ze begrepen waarover het ging.

De regering Di Rupo, die deden mij af als een onnozelaar en ik was een sensatiezoeker en mijn cijfers klopten niet en wat was het allemaal… Vanaf de moment dat een nieuwe regering geïnstalleerd werd, de eerste update van SyrIëstrijders toen, die namen bijna letterlijk met cijfers over. Ineens waren er 385 Belgische Syriëstrijders, dit kwam gewoon puur vanuit mijn database. Ineens was mijn analyse correct en werd daarop verder gebouwd.

De staatsveiligheid stelde niets voor in die tijd.

Neem nu Defensie, na Rachid Kassim, dan al die militairen die gepost werden met foto’s, nummerplaten en weet ik veel wat, heeft Defensie één van zijn meest debiele filmkes ooit gemaakt over facebook. Ik heb nog nooit zo iets stom gezien in mijn leven. Het was precies of de makers ervan zitten nog in begin jaren 90 en ze hebben net internet ontdekt.

Ook de aantallen zijn ondermaats, Minister Jambon heeft het zelf nog gezegd op de radio verkondigd. Dat die een halve VTE per jaar van de federale politie zitten heeft op anti-terrrorsime sociale media. Ik leverde meer analyses af dan de federale politie. Dat was gewoon beangstigend.

We hebben daar dus het complete wanbeleid gehad van de Belgische regering. Dus gewoon basically we halen die mensen binnen, we nodigen die hier uit in de jaren 60/70, we geven die allemaal jobs in de mijnen, in de staalindustrie. België was toen nog geïndustrialiseerd. Op een bepaald moment willen die hun familie naar hier halen, dus wij keuren wetten goed voor gezinshereniging.

We halen al die mensen allemaal naar hier. En er komen er altijd maar bij. Wij integreren die mensen niet, want dat zijn gesloten gemeenschappen, wat normaal is. Als gij uit een dorpke in Marokko komt dan heb je geen goesting om met Jef of Pierke te gaan klappen die elke dag zijn pinten zit te drinken op café of elke dag voor zijn huis op een stoel in de zon zit. Dat is uw interesse niet, dus je bent inderdaad een gesloten gemeenschap. Maar die gemeenschappen geraken geslotener en geslotener. Er komen imams vanuit alle hoeken van de wereld. Wij hebben dat niet onder controle, wij keuren niets goed. Behalve dan koning Boudewijn die op een bepaald moment de grond waardat nu de grote moskee van Brussel is opgebouwd cadeau doet aan Saoedi-Arabië in eeuwige concessie als ik mij niet vergis. Dus Saoedi-Arabië krijgt ineens toestemming van onze wijlen Koning Boudewijn om hier een moskee te bouwen. En dan begint het probleem pas echt want dan begint de Salafi ideologie, het Wahabisme etc zich te verspreiden. Daaruit voortvloeiend de Salafi-Jihadi ideologie. De meeste Salafi moslims zijn Wahabi Islam aanhangers. De mannen dragen een lange baard, hebben een broek die te kort is, boven hun enkels. Lange baard maar geen snor, keppeltje op hun hoofd. Goed die zijn radicaal, maar is dat een probleem? Neen. Er zijn genoeg Salafi’s die hier in België een deftige job hebben en die meedraaien in de maatschappij en die eigenlijk geen enkel probleem veroorzaken.

Maar je hebt Salafisme in verschillende vormen. Je hebt puur het idiologisch salafisme: het allemaal laten gedijen en wij leven in onze wereld en wij passen ons aan aan onze strikte wetgevingen. Dan heb je het politiek Jihadisme, dan kom je in het vaarwater van, om het cru te zeggen: hoe Fouad Belkacem en Sharia4Belgium ooit begonnen zijn, eigenlijk puur door te gaan zeggen van: “eigenlijk willen wij hier een Sharia invoeren in dit land” maar Sharia4Belgium is dan wel doorgeslagen naar de Salafi-Jihadi strekking zijnde van ja we gaan nu volledig voor den Jihad, we hebben hier in België…. het politiek Salafisme is volledig mislukt dus we kiezen voor de jihadi fashion. En waar ligt de grote opportuniteit: in Syrië. Dus boef, allemaal naar ginder.

We hebben daar dus het complete wanbeleid gehad van de Belgische regering

Het is trouwens geweten, en dat staat ook in een van mijn publicaties die ik samen met Guy Van Vlierden heb gemaakt en die nog altijd als gepinde tweet op mijn profiel staat, dat Nabil Kasmi, één van de oud-leden van SHaria4Belgium, nog voor de oorlog in Syrië begonnen was, dus al maanden voor er nog maar sprake was van die oorlog, alleen naar Libanon en Syrië is geweest. Zeer waarschijnlijk om de komst van Jabhat Al Nusra voor te bereiden. En de komst van een soortement van jihadi contingent dat kwam van Afghanistan, Irak, etc. Er zijn in heel die geschiedenis van wat we de laatste 15 jaar hebben gezien in Syrië en Irak, het merendeel van die gebeurtenissen had kunnen vermeden worden moest het Westen tijdig hebben ingegrepen. Of moesten de machthebbers op die moment niet hebben toegelaten dat zulke dingen gebeuren.

“Saddam Hoessein” hebben we volledig verkeerd aangepakt. We hebben Saddam verdreven, ten koste van wat? 100.000-den Iraakse doden, mensen die nog altijd sterven aan kanker omwille van het gebruik van DU munitie.

Er zijn in heel die geschiedenis van wat we de laatste 15 jaar hebben gezien in Syrië en Irak, het merendeel van die gebeurtenissen had kunnen vermeden worden moest het Westen tijdig hebben ingegrepen.

Veel mensen stellen inderdaad dat we beter niet hadden ingegrepen, maar als men kijkt naar Libië, wanneer hebben de Fransen ingegrepen? Toen Khaddafi met zijn artillerie Benghazi omsingeld had en klaarstond om die stad te bombarderen. Hoe lang kan je als Westerse wereld toelaten dat een dictator zijn eigen volk uitmoord.

Dat staat in mijn boek: ontstaan van Islam etc. En de Arabische lentes. En dan leg ik stuk voor stuk uit hoe het fout is kunnen lopen.

Doet onze regering NU voldoende om het probleem aan te pakken, wat zouden ze beter kunnen doen?

Op dit moment doet onze regering misschien wel te veel om het probleem aan te pakken. Het probleem wordt momenteel, aangezien het dreigingsniveau nog altijd op niveau 3 staat. Denk ik dat ze enerzijds niet goed kunnen inschatten wat het echte dreigingsniveau nu wel is. Dat is gewoon waanzinnig vind ik zelf.
(BMI: Ondertussen teruggebracht naar 2+)

Ook de inzet van militairen vind ik compleet onverantwoord. Alle communicatie, officiële communicatie, wat ik daarvan de laatste tijd in de media van heb gelezen heb van de militaire staf, daar volg ik ze volledig in: wij dreigen in een situatie terecht te komen dat ons leger puur nog maar bestaat uit een soortement van rekruten met een basisopleiding om dan eindeloos lang in de straten te patrouilleren zonder zich ergens, maar dan ook ergens, in gespecialiseerd te hebben. En als er dan een ernstige crisissituatie komt, ergens in het buitenland, waar wij effectief belangen hebben en burgers moeten gaan evacueren en troepen nodig hebben, ze gewoon niet gaan hebben, omdat iedereen op straat staat.
Achter deze mening sta ik 100%.

Hetzelfde met onze politie en veiligheidsdiensten waar uiteindelijk ook daar de focus begint te verschuiven naar anti-terrorisme en kunde daar… allee… incidenten zoals in Borgerhout (vorig weekend) dat die twee agenten op hun fiets aangevallen worden door een meute woeste Marokkanen. Met alles tussen aanhalingstekens, in hoeverre is dat nu uitgelokt door de politie, wat was er eigenlijk aan de hand, wat was er nu bewezen…

De inzet van militairen vind ik compleet onverantwoord.

Daarom is het wel bewonderenswaardig van de Antwerpse politie dat zij dit niet uitbrengen: want wat bereik je ermee, nog meer haat en tweedracht en een grotere voedingsbodem voor radicalisering. In Mechelen had men dezelfde problemen, maar daar heeft Bart Somers zijn werk gedaan en oa. met veel camerabewaking het probleem in de kiem gesmoord. Dat doet Antwerpen ook, maar het probleem is dat de Marokkaanse gemeenschap nog hardnekkiger is. En er staan ook gewoon nog niet overal camera’s. Maar het is daar echt problematisch.

Mechelen heeft dit heel goed aangepakt. Ik verwijs ook in mijn boek dat Mechelen in de jaren 90, toen ik nog ergens anders woonde, ik kwam naar Mechelen… neem nu op 11 september 2001 kwam ik naar Mechelen, en ik kwam hier aan op de Veemarkt met de bus en er stonden hier 200 Marokkanen feest te vieren hé, zonder zever hé. Die waren aan het feesten hé omdat de torens in New York waren ingestort.

Hoe komt het dat dit meestal Marokkanen zijn. Kunnen we stellen dat er echt een probleem is binnen de Marokkaanse gemeenschap met betrekking tot…

(onderbreekt) Ik denk dat je gerust kan stellen dat… kijk naar de twee grootste migrantengemeenschappen in Vlaanderen, je hebt de Turkse gemeenschap en je hebt de Marokkaanse gemeenschap. En de Marokkaanse gemeenschap komt uit een cultuur van gedoogd Islamisme. Want de koning van Marokko noemt zich Emir El Mu’minin, de leider van de gelovigen. En heeft daar zogezegd de nominale controle over alle geloofsgemeenschappen en kan goedkeuren of afkeuren wat hij wil. Turkije was voor Erdogan een heel seculiere gemeenschap. Heel Westers gezind, voor een groot stuk zelf anti-Islamistisch. Ik denk dat dit een volledig cultuurverschil is. Turkije is nu volledig met Erdogan aan het opschuiven naar een hardcore Islam van wat het absoluut niet moet zijn, wat absoluut niet thuishoort in Europa. En zelfs niet in de NATO naar mijn idee. Alez ja ze hebben nu kansen gehad ondertussen. Turkije is de foute kant aan het opgaan, volledig.

Vergeet niet: Mustafa Kemal Atatürk is diegene die dat uiteindelijk het kalifaat heeft afgeschaft in 1924. Dus dat is dus nu een lekenstaat. Het Ottomaanse rijk was de laatste grote exponent van de Islamitische kalifaten over de eeuwen heen hé. En het Ottomaanse rijk is volledig ten onder gegaan aan wereldoorlog Ataturk heeft toen den boel overgenomen en hij heeft het land volledig genationaliseerd en geseculariseerd. Die hebben alles wat er op lag van ‘schijn’ Islam afgekapt. ‘Schijn’Islam weg en nu zijn we nationalistisch. En toen kwam Erdogan aan de macht. Mijn promotor, ik denk dat die 15/16 jaar geleden ons reeds waarschuwde dat Erdogan de Islam in Turkije compleet ging verzieken en dat wij ons moesten voorbereiden om een toenemende Islamisering van Turkije. In België gaat het ook niet lang meer duren want als ge ziet als Erdogan naar België komt en die nam ook tienduizenden mensen mee in Genk… dan hebben we een groot probleem.

Turkije is nu volledig met Erdogan aan het opschuiven naar een hardcore Islam van wat het absoluut niet moet zijn, wat absoluut niet thuishoort in Europa.

Hoe komt het dat eigenlijk dat de Marokkanen zo een aandeel hebben bij de Syrië strijders tov Turken?
Het verschil met Marokko zou zijn dat Turkije hun onderdanen redelijk in de hand heeft. Terwijl dat Marokko een vrije geloofsbeleving overliet aan hun onderdanen in het buitenland. Marokko van nature hun moederland, moeit zich niet hoe dat Marokkanen in het buitenland leven.

Ik heb nog les gegeven in den bak hier in Mechelen en in Leuven centraal. Ik heb Arabisch gegeven aan gedetineerden en toen is mij opgevallen dat de meerderheid van de Marokkanen hier absoluut de Koran NIET kent, absoluut geen Arabisch spreekt en ga zo maar door. Al die Berbers die spreken geen Arabisch, die kennen de Koran niet, die weten niet waarover ze spreken. Ze spreken Berbers.

Die mannen zitten in een heel eigen cultuur, zelfs ook in Marokko zelf, die zijn zo nationalistisch dat die een verschrikkelijke afkeer hebben van Arabieren. En die hebben nooit een Arabische cultuur kunnen appreciëren. Ze noemen zichzelf wel moslims maar ze kunnen de Koran niet lezen, ze kunnen hem niet interpreteren want ze kennen de taal niet. Ze kennen de gebruiken niet. Maar die maken er dan iets heel eigen van.

Dus de terroristen met Marokkaanse roots zijn eigenlijk geen Berbers.

De meeste gasten die aangesloten zijn bij IS en andere groeperingen niet. Er zullen Berbers bijzitten, ongetwijfeld. Ik spreek niet over percentages want dat kan ik niet beoordelen. Ik kan niet op basis van een achternaam oordelen of het Berbers of Arabieren zijn. In principe is het wel taalkundig mogelijk om dat te doen. Naar mijn mening de meesten die vanuit België vertrekken en de meesten die zich aangesproken voelen door de boodschap van IS of die zich aangesproken voelden, 2014-2015, The glory Years of the Islamic state, dat waren Arabieren.

Het probleem bevindt zich vooral in de migrantengemeenschap in het algemeen. Daar zijn een aantal Algerijnen, Tunesiërs, ook in mindere mate. Maar ik denk wel dat je kan stellen dat de grootst gemene deler van Belgen die vertrokken zijn waren Marokkanen.

Hoe komt dat de Marokkanen op Europees niveau zoveel vertegenwoordigd zijn?

Zeker hier in België mag je nu wel gaan stellen dat de Marokkaanse gemeenschap heeft zich altijd meer gediscrimineerd gevoeld of heeft zich altijd meer in die rol van de gediscrimineerde gewenteld dan de Turkse gemeenschap of eender welke andere gemeenschappen. Heel veel leden van die Marokkaanse gemeenschap hebben altijd in een soortement van zelf gecreëerd isolement geleefd. En zich eigenlijk ook altijd zijn blijven afzetten tegen onze manier van leven. Zij hadden altijd zoiets van ‘jamaarja, wij leven nog altijd gelijk wij geleefd hebben’.

Toen in de bergen en ook hier nu, een voorbeeld:
Hier aan de vaart zie je elke avond, als de zon nog schijnt, een rij van 5/6 zwaar gesluierde vrouwen passeren. Dat zijn waarschijnlijk Berbers. Hoe ziet ge dat? Dat is typisch voor die vrouwen, die mogen alleen maar buitenkomen op die bepaalde moment van den dag, die mogen zelfs niet gaan winkelen, die mogen de kinderen niet naar school doen, etc…

Heel veel leden van die Marokkaanse gemeenschap hebben altijd in een soortement van zelf gecreëerd isolement geleefd.

Dus eigenlijk omdat ze zo slecht geïntegreerd zijn.

Die worden vanuit de bergen in Marokko geïmporteerd puur om hier te “kweken”. Het klinkt cru maar het is de realiteit, omdat wij ze niet verplichten om te integreren volgens onze normen.

En eigenlijk omdat die zo slecht geïntegreerd zijn en integratie ook niet opgelegd wordt door de overheid en een afkeer hebben voor onze maatschappij zijn zij veel vatbaarder voor radicalisering?

Ja.

Wat stel je voor van oplossing, wat moet de regering doen om het probleem aan te pakken?

Investeren op lange termijn, oa. onderwijs, duidelijke integratieregels, als je hier wilt komen wonen moet je cursus Nederlands volgens etc… Niet gelijk nu!.

Niet gelijk het voorbeeld van die Berbers nu, want dan gaan hun kinderen die al 3/4de generatie Belgen zijn… En dan lopen die op school rond en dan spreken die enkel hun eigen taal…

Er zijn verschillende Vlamingen die hun kinderen weghalen op school omdat die op den duur gebroken Nederlands spraken thuis, overgenomen van hun Marokkaanse/ Turkse vrienden.

Als je een klas hebt met 90% Marokkanen, Turken etc, dan kan je als leerkracht Nederlands niet anders dan het niveau omlaag te halen, maar die 10% autochtone Belgen zijn er wel de dupe van, die mogen zich dan aanpassen aan het niveau van hun vrienden met migratieachtergrond en die spreken dan gebroken Nederlands: Turks Nederlands / Marokkaans Nederlands, etc.

In België moet er dringend iets gedaan worden aan de concentratiescholen maar in beide richtingen. Een ander voorbeeld, een kennis zijn kind is 6 jaar, en van een bepaalde reeks zijn er drie barbies uitgekomen: 2 blanken en 1 met een bruine huid. Wel dat kind wilt die met de bruine huid niet. 6 jaar hé, hoe vroeg kan het al beginnen dan? Dat heeft niets met de opvoeding te maken hé, dat is puur de omgeving.

Het racisme en dat is ook een van de punten dat ik aanhaal in mijn boek. De theorie van de “clash of civilisations” van Samuel Huntington. Ik ben daar altijd een believer van geweest. Ik denk dat het eerste artikel gepubliceerd werd in 1998. En daarna heeft hij die boek geschreven. De clash of civilisations. De kern van dat boek was: kijk, het communisme is weg en het Westen zoekt een nieuwe vijand, waar gaat het Westen die nieuwe vijand vinden? In de Islam.

En het Westen heeft die vijand effectief gevonden in de Islam. Theoretisch en ondanks alles wat dat de moslims mogen zeggen van ja gulle zijt ons al jaren aan het aanvallen enz. Daar neem ik nu eens de abstractie van: IS heeft daar heel handig op ingespeeld: Alles wat dat IS doet qua propaganda, bvb die onthoofdingen van die Westerlingen, is er puur opgericht om die clash of civilisations nog groter te maken.

En wij laten ons eraan vangen.

Natuurlijk, wij lopen met ogen open den afgrond in: negatieve reisadviezen voor bvb Tunesië, angst bij de mensen na Zaventem. Die gevolgen waar we zelf iets aan kunnen doen zijn veel nefaster dan de aanslagen zelf. De aanslag op Zaventem kostte 400 miljoen aan schade. De economische gevolgen worden geraamd op €2 miljard, omdat mensen bang waren… En de gevolgen voor de maatschappij (racisme, etc) zijn nog niet meetbaar. Het is ook de politieke en media aandacht die vooral zorgt voor dergelijke gevolgen. Ik ben niet voor censuur, maar communiceer feiten ipv direct eigen interpretaties te verspreiden. Desnoods duurt het een dag langer.

Die gevolgen waar we zelf iets aan kunnen doen zijn veel nefaster dan de aanslagen zelf.

Neem nu de inval van de SIE op een terroristische locatie die VTM live heeft uitgezonden. De media speelt een verpletterende rol. Over de Koerden:

Onze collega’s in Irak stellen dat het volgend gevecht waarop iedereen zich aan het voorbereiden is, is de onafhankelijkheid van Koerdistan. De strijd tegen IS is nu training.

Onze bronnen stellen dat de Koerden mega Westsers zijn naar Islamnormen, buiten bepaalde fracties, zeker na al de opofferingen die ze gemaakt hebben tegen IS en dat is/was de enige deftige Westerse bondgenoot tegen IS in de regio. De Koerden verdienen hun onafhankelijkheid.

De Koerden ter plaatse lieten ook verstaan dat hun strijd tegen IS hun training is voor de onafhankelijk strijd, en na het verslaan van IS gaat onze oorlog echt beginnen.

Volgens onze bronnen zou Koerdistan moeten ontstaan om een buffer te creëren tegen de Islamisering van die regio.

Ik had nog nooit zover nagedacht dat de Koerden zich aan het trainen zijn voor hun volgende strijd, maar ik kan het mij perfect voorstellen. Het is al heel lang duidelijk, al sinds de slag om Kobani en het feit dat de Amerikanen hun toen zo hard hebben gesteund en eigenlijk de Koerden toen hebben toegelaten om te winnen, dankzij al die bombardementen op Kobani. Hadden Amerikanen Kobani niet gebombardeerd, dan hadden de Koerden nooit gewonnen en dan waren de Koerden nooit gekomen tot waar ze nu staan. De Amerikanen hebben daar toen een pragmatische keuze gemaakt: we kiezen voor de sterkste van onze vijanden hun vijanden, zijnde de Koerden. De Amerikanen hebben daar een strategisch juiste keuze gemaakt maar momenteel is dat een kruitvat aan het worden. Het grote probleem is nu dat de Koerden, en ze hebben het geprobeerd in Irak, en de Iraakse premier heeft het geblokkeerd de vraag voor een onafhankelijkheidsreferendum. Maar stel u voor dat er ineens een groot Koerdistan zou ontstaan aan de zuidgrenzen van Turkije.

Vandaar de toenadering van Turkije naar de Russen toe.

De Turken en de Koerden hebben nooit goed samengegaan en dat gaat blijven foutlopen hé.

Maar dat is dus de volgende oorlog en de vraag is: voor wie moeten wij partij kiezen?

Zolang Turkije een NAVO lidstaat is hebben wij geen keuze.

Wij waren ‘voor’ de coup. Voordien hadden we al gesprekken gehad over Erdogan zijn beleid en hoelang het nog gaat duren voor het Turks leger ingrijpt. De coup was echt.

Ik hoopte echt dat hij lukte.

Het leger was seculier en Erdogan was al bezig met zuiveringen op militair en politiek gebied. Dus het was gewoon voorspelbaar dat het leger ging ingrijpen…

Veel Belgen zeggen dat de coup uitgewerkt is door Erdogan zelf omdat er maar zo weinig mensen betrokken waren. Maar dat is toch logisch dat er zo weinig mogelijk mensen betrokken zijn? Hoe meer mensen, hoe sneller het uitkomt…

Er zitten overal spionnen, die militairen gaan ‘s avonds ook naar huis, bij hun vrienden etc… iemand moet maar zijn mond voorbijpraten…

Uiteindelijk vanaf een bepaald niveau zeggen dat het een oefening is, is meer dan voldoende. Want de Turkse militairen die geïnterviewd werden die met hun tanks op een brug stonden die dachten dat ook dat het een oefening was, hebben ze nadien ook in de pers verklaard.

2 zaken die mij bijbleven:

1: waar het leger opriep om binnen te blijven om de bevolking te beschermen, riep Erdogan juist de bevolking (zijn aanhangers) op om het op te nemen tegen het leger en op straat te komen.

Dus door de gematigdheid en de ‘vriendelijkheid’ van het leger is hun eigen coup mislukt omdat ze zelfs tijdens de coup opkwamen voor hun eigen bevolking (door hun te vragen om binnen te blijven)!

2: Op een bepaald moment werd er door de aanhangers van Erdogan een brug veroverd, niet lang daarna werden de aanwezige militairen opgehangen en/of onthoofd… Zijn dat de Erdogan aanhangers?

Bijna alle doden die gevallen zijn bij de burgers is op conto van Erdogan. Die zijn eigen bevolking als schild gebruikte.

InderdaadBMI: Dit was het laatste deel van de gesprekkenreeks met Pieter Van Ostaeyen. Dit gesprek vond plaats in oktober 2017. Voor de daling van het dreigingsniveau, voordat IS ‘verslaan’ werd en voor de gevechten tussen Turkije en de Koerden.

(c) Belgian Military Interests

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.