N-VA wenst investeringen in kazernes en gevangenissen.

Op 09 Oktober verspreidde N-VA een pleidooi van Sander Loones, Theo Francken, Kathleen Depoorter en Wim Van der Donckt voor noodzakelijke investeringen in kazernes gevangenissen en besparingen op asiel.

Het pleidooi luidde als volgt: “Deze regering in lopende zaken blijft de hoge asielstroom ondersteunen in plaats van afremmen. Hier voert zij een nieuw beleid mee, beleid dat volgens ons in de verkeerde richting gaat. De meervragen om deze migratiestroom op te vangen bedragen ondertussen 148,8 miljoen of een stijging van 56,9% met vorig jaar. Deze budgetten werden ook in de initiële begroting niet voorzien.
Er moet dringend opnieuw gestreefd worden naar het onder controle brengen van de asielinstroom om deze kosten te beheersen.
We hebben namelijk andere noden. De nijpende tekorten in het onderhoud van onze kazernes, of de zeer slechte staat van de gevangenissen zijn problemen die prioritair onze aandacht en middelen verdienen. In Saffraanberg zitten 600 kandidaat-onderofficieren vandaag in opleiding terwijl ze daar niet kunnen douchen. In Aarlen zitten ze, helaas zelfs letterlijk, in de stront. Ook onze gevangenissen moeten dringend sneller gemoderniseerd worden. Onze militairen en cipiers verdienen meer steun, wij willen hen die geven.”

bron: Facebook N-VA

foto: N-VA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.