Ons gefundeerd weerwoord op de opinie “Niet gevechtsvliegtuigen, maar een goede gezondheidszorg houdt ons veilig”.

Vandaag verscheen op VRTNWS een opiniestuk met als titel “Niet gevechtsvliegtuigen maar een goede gezondheidszorg houdt ons veilig.”
Op zijn zachtst gezegd vonden wij dit een populistisch en slecht onderbouwd stuk. We kropen in onze pen en formuleerden een paar factchecks en tegenargumenten.

Gevechtsvliegtuigen houden ons veilig.
Letterlijk.

Belgische luchtmacht onderschept Russische bommenwerpers.
Foto: Belgian Air Force (@BeAirforce)

Een goede gezondheidszorg EN een performante Defensie zijn kerntaken van de overheid.

In de inleiding van de opinie vraagt men om “de aankoop van 34 jachtbommenwerpers te schrappen. De voorziene middelen kunnen beter geïnvesteerd worden in de openbare gezondheidszorg. Dat is een garantie om de coronacrisis goed te doorstaan.”
Ironisch genoeg verwijst men hier dus naar een crisis: In het midden van een onverwachte crisis (Covid-19) oproepen om de voorbereidingen op een andere crisis (gewapend conflict) terug te draaien. Dat kunnen de opinieschrijvers dus, met volle overtuiging zelfs. De crisis rond de terreurorganisatie DAESH/IS is nog maar net achter de rug of de ondertekenaars zijn het reeds vergeten.
Tevens kost de annulatie van dergelijke contracten ook enorm veel geld, geld dat dus weggesmeten wordt.

Voor we verder gaan wensen we het volgende te benadrukken: Een goede gezondheidszorg EN een performante Defensie zijn kerntaken van de overheid.
Er is geen enkel verschil tussen onvoorbereid beginnen aan een pandemie of een gewapend conflict. Beiden hebben een immense impact op de maatschappij en kosten handen vol geld. De periode rond de aanslagen in België heeft duidelijk aangetoond dat België ook op deze crisis niet goed voorbereid was: Militairen hadden geen eigen kogelwerende vesten om op straat te patrouilleren (er werden Amerikaanse geleend), het wettelijk kader voor deze inzet was niet duidelijk, andere (overheids)diensten hebben zich niet goed of te laat voorbereid. Tijdens de aanslag heeft defensie de evacuatiecoördinatie op zich genomen, etc etc.
Laten uitschijnen dat er een tegenstelling bestaat tussen de gezondheidszorg en Defensie, zoals de opinieschrijvers doen, is je reinste onzin. Wij weigeren deze valse tegenstelling te aanvaarden.

Iconische stewardess ontmoet militair die haar het leven redde. Bron: www.mil.be

De foute politieke keuzes?

In de volgende paragraaf heeft men het over de gezondheidszorg, de besparingen in de gezondheidszorg en de politieke keuzes. Zo stelt men dat men enerzijds wou besparen in de gezondheidszorg en anderzijds wel investeringen goedkeurde voor Defensie.

Eerst en vooral wensen wij te benadrukken dat er GEEN ENKEL ander departement of dienst is die jaar na jaar, decennium na decennium zoveel heeft moeten besparen als Defensie.

Bron: professor in de economie Wally Struys

Het argument dat de aankoop van de gevechtsvliegtuigen ten koste zou gaan van de gezondheidszorg is plat populisme:  Vertrekkend van 26,5 miljard euro (2019) aan reëel groeipad 2% gaan we de volgende 40 jaar 1.700 miljard uitgeven aan gezondheidszorg. (En nog eens ongeveer 2.000 miljard aan pensioenen.)  Aan de F-16 EN de F-35 over dezelfde periode 12,5 miljard euro (0,8%). De werkelijke aankoopkost is 3,8 miljard, voor een toestel dat 30 tot 40 jaar zal meegaan. De tegenstanders van deze aankoop blijven de publieke opinie bespelen door FOUTE informatie te verspreiden.

Bron: professor in de economie Wally Struys

(Zware) investeringen in militair materieel zijn WEL bedoeld voor onze veiligheid.

Het gebruik van het woord ‘zwaar’ is relatief en in dit geval populistisch: Als je vergelijkt met de begroting van de gezondheidszorg is de begroting van Defensie peanuts (Zie voorgaande slide). Men overschat ook keer op keer de kostprijs van Defensie. Defensie kost veel minder dan dat men denkt, dit denkbeeld wordt oa. versterkt door niet onderbouwde opinies zoals diegene waar we ons weerwoord over schrijven.

De besteding van 100 Euro belastinggeld. Bron: FOD Financiën

Zie je dat hele kleine streepje net niet helemaal onderaan op onderstaande foto? Daar worden die nieuwe F-35 van betaald. Dát klein streepje nog een beetje kleiner maken, is zeker de oplossing om de gezondheidszorg en pensioenen te redden?
#not #perspectief #populisme

Besteding belastinggeld 2020. bron: FOD Financiën – persmap

Het is nu eenmaal een feit dat onze maatschappij met bepaalde binnenlandse en buitenlandse dreiging te maken heeft. Om de binnenlandse dreigingen te counteren is de politie en staatsveiligheid (VSSE) opgericht. En om de buitenlandse dreigingen het hoofd te bieden is Defensie opgericht (met daaronder de militaire inlichtingendienst, SGRS/ADIV).
En deze dreigingen zijn er wel degelijk:
Van het verspreiden van propaganda en desinformatie tot het ‘bewapenen’ van de vluchtelingencrisis om onze maatschappij en overheid te destabiliseren. Van het testen van de bescherming onze (EU) buitengrenzen tot terreurgroeperingen waarvan hun levensdoel onze vernietiging is.

“De kerntaken van de Belgische Defensie zijn collectieve defensie, collectieve veiligheid en het beschermen van de Belgische onderdanen wereldwijd. Defensie zal ook altijd ingezet kunnen worden door de regering in het kader van nationale en internationale opdrachten op basis van de beschikbare capaciteiten.”

(Strategische visie 2030)

Ik verwijs graag naar een paragraaf uit het gesprek met generaal Thys, toenmalig bevelhebber van de landmacht: “Onze maatschappij is eigenlijk zoals een ajuin, waarbij de mens en zijn welzijn centraal staat. In onze maatschappij hebben we daar drie verdedigingsgordels rond. Als eerste hebben we de sociale zekerheid, die heel dicht bij de mens staat. Het gaat hier over ziekte-uitkeringen, pensioenen en dergelijke. Het tweede is onze binnenlandse veiligheid: politie, justitie en zo verder. Als derde hebben we de 3 D’s: Diplomacy, Defence, en Development. Als men dat model begrijpt, begrijpt men het model van defensie. Zo begrijpt men ook hoe de politiek keuzes maakt. Men raakt niet graag aan wat het dichtst bij de bevolking staat. De gevolgen voor de politiek zijn enorm als daar aan geraakt wordt.”

Met andere woorden: zonder oa. Defensie (lees: bescherming van onze maatschappij), kan er geen deftige gezondheidszorg uitgebouwd worden.

Ook prof Alexander Mattelaer waarschuwt regelmatig over het belang van Defensie en de onderwaardering ervan. Uit het gesprek met Professor Mattelaer: “Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat we ergens in de komende jaren in echte oorlog, in high intensity, verzeild geraken en dat we daar op dat ogenblik nauwelijks voor uitgerust of getraind zijn.”

Om voorbereid te zijn op dergelijke conflicten, of zelfs als afschrikking (agressie van de Russen) heeft men wel (zware) investeringen nodig.

De investering in gevechtsvliegtuigen.

Hier slaan de opinieschrijvers de bal volledig mis:
Voor de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen tekende de regering Michel in oktober 2018 een contract ter waarde van meer dan 4 miljard euro, die de Belgische belastingbetalers gedurende de hele levensduur 12,5 miljard euro zal kosten … en dat zonder de kosten van hun gebruik die op 40.000 euro per vlieguur worden geraamd.”

In die 12,5 miljard zit wel degelijk de volledige exploitatiekost per vlieguur (werking, updates, personeel) tot in 2058. Dat is nu net het verschil tussen de 4 miljard en de 12,5 miljard. De exploitatiekost per vlieguur zal trouwens eerder 25.000-30.000 euro zijn (30.000-35.000 USD) dan 40.000 euro. En in die 12,5 zit inderdaad nog een aanzienlijk bedrag resterende F-16 kosten (tot en met 2028). 12,5 miljard blijft veel, maar als je over dezelfde periode 1700 miljard aan gezondheidszorg spendeert en ongeveer 2000 miljard aan pensioenen, dan is het relatief gezien natuurlijk peanuts. Het zijn niet die kosten (noch die van Defensie in haar geheel) die een wezenlijk verschil gaan uitmaken voor de gezondheid van de staatsfinanciën. Aan een BBP van 450 miljard en een overheidsbeslag van ongeveer 53% gaan de gezamenlijke overheden de komende 40 jaar zo’n 9.500 miljard uitgeven. Dan stellen dat 12,5 miljard voor gevechtsvliegtuigen daar iets wezenlijks aan kan veranderen is gewoon plat populisme.

Iedereen die beweert dat 12,5 miljard anders besteed kon worden wil dus zeggen dat hij de volledige gevechtscapaciteit van de luchtmacht wil afschaffen: duizenden personeelsleden ontslaan, minstens 2 basissen sluiten, geen bewaking van ons luchtruim meer noch een interventiecapaciteit. Geen steun meer als commerciële vliegtuigen zich in nood bevinden, etc. Want voor eens en voor altijd: die 12,5 miljard is de volledige, alomvattende, werkingskost van deze gevechtscapaciteit, indien niet gekozen werd voor de F-35 (de GOEDKOOPSTE) dan lag deze kostprijs nog veel hoger.

De Raming van de totale kost van de luchtgevechtscapaciteit voor de toekenning aan Lockheed-Martin (F-35). Het totaal contract dat de bid gewonnen heeft is nog goedkoper dan toen geraamd: Toen 15%, nu ongeveer 10%

De volgende paragraaf: “Indien de regering de democratische spelregels had gerespecteerd tijdens de ‘F-35-gate’, toen wantoestanden aan het licht zijn gekomen, zou het hele dossier logischerwijze doorgeschoven zijn naar de regering die volgde op de verkiezingen van mei 2019.“

Dit zijn gewoon regelrechte leugens. Er zijn helemaal geen wantoestanden aan het licht gekomen. GEEN.
Ook hier zullen we nog eens herhalen:

 • Het was het meest transparante aankoopdossier ooit. Met zelfs een hoorzitting.
 • De rfgp (request for government proposal) stond in zijn geheel online. (Merk hier ook op dat er NERGENS sprake van een nucleaire capaciteit, ook dit steeds wederkerend argument van de tegenstanders is een leugen.)
 • Het aankoopdossier heeft de controles doorstaan van het FIA (Federale Interne Audit), Inspectie Financiën en Rekenhof en telkens positief tot zelfs zeer positief waren over de gevolgde procedures en processen. Deze rapporten van de Inspectie Financiën en het Rekenhof werden gepresenteerd in Parlement en niet gecontesteerd.
 • Het rekenhof stelde letterlijk “Legertop deed alles volgens boekje.”

Men kan hieruit besluiten dat de F-35 een toestel is met enorm veel potentiëel, het was het beste toestel volgens de RFGP. Het is tevens ook het goedkoopste.

Het rekenhof bevestigt dat alles volgens de voorziene reglementering is verlopen bij de aankoop van de F-35. bron: hln.be

Een luchtgevechtscapaciteit is broodnodig om de huidige en toekomstige dreigingen te counteren en de kerntaken van Defensie te faciliteren.

 • Beveiligen van Belgisch en Nederlands Luchtruim. (Kerntaak 1)
 • Beveiligen van het luchtruim van de EU en NAVO partnerlanden.  (Opdracht Baltische staten = identificatie van Russiche toestellen die vligen zonder transponder en hierbij de burgerluchtvaart in gevaar brengen). (Kerntaak 2)
 • Operaties ondersteunen waarbij de SEAD capaciteit een grote meerwaarde is (vb in de nabijheid van Syrië, Kaliningrad, of de Russiche grens.) Het is militaire basiskennis  dat men luchtoverwicht nodig heeft voordat men operaties op de grond kan beginnen. (Kerntaak 2)
 • Ondersteuning van evacuaties (NEO opdrachten) in de functie van het beschermen van Belgische onderdanen wereldwijd (kerntaak 3)
 • etc

Geen schaamte

Het is enorm wraakroepend om vast te stellen dat bepaalde groeperingen een wereldwijde pandemie aangrijpen om door middel van populistische en foute argumentatie de bevolking op te hitsen tegen de broodnodige investering in onze luchtgevechtscapaciteit.
In het midden van een onverwachte crisis (Covid-19) oproepen om de voorbereidingen op een andere crisis (gewapend conflict) terug te draaien, men moet het maar durven.
Onze luchtgevechtscapaciteit heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen IS. Waar andere landen “Jihadi Hunting Teams” hebben gestuurd om hun eigen terroristen op te sporen was België juist genoodzaakt om, dankzij druk van oa. enkele van de ondertekenaars van de gewraakte opinie, terug te vallen op zijn luchtgevechtscapaciteit om deze terroristen te bestrijden.
De aanslagen in België uitgevoerd door amper een handvol terroristen hebben onnoemelijk veel menselijk leed teweeggebracht maar ook nog eens bijna 2,5 miljard euro schade aan onze economie.
Goed beseffende dat België meer had kunnen doen in de strijd, maar door oppositie van diezelfde groeperingen, niet mocht.

De Belgische luchtgevechtscapaciteit behoort momenteel tot de beste van de wereld.

Onze Red Card Holder (diegene die de finale beslissing neemt over het aanvallen van doelen en de gekozen bewapening) volgt een visie die behoort tot de strengste ter wereld. Er is bijna geen enkel ander land dat zo sterk het risico op burgerslachtoffers inperkt. Hoe in contradictorisch het ook klinkt: Men kan dus stellen dat de Belgische luchtmacht door het uitvoeren van meer opdrachten dus net meer burgers beschermt. Aangezien een opdracht toch wordt uitgevoerd en onze luchtmacht dit doet volgens de allerhoogste standaarden met betrekking tot mogelijke burgerslachtoffers en bijkomende schade.
Een gekend voorbeeld: Terroristen waren explosieven aan het plaatsen op een brug, de Belgische luchtmacht was van QRF en de F-16’s werden getaskt om deze terroristen uit te schakelen. Na deze opdracht werden de Belgische piloten bedankt omdat andere landen mogelijk de volledige brug hadden opgeblazen terwijl de Belgen ervoor geopteerd hadden om de terroristen uit te schakelen met hun boordkanon en ze de brug intact te houden, gezien deze brug van enorm belang was voor de lokale bevolking.

Het uitsturen van onze Belgische luchtmacht in operatie is een exportproduct met wereldfaam waar elke Belg oprecht trots mag op zijn. Gaan we dit echt opofferen voor wat populistische niet onderbouwde opinie’s?

Besluit: ”Dit zijn populistische discussies door mensen die niet weten waarover ze spreken.”

Stop met investeren in Defensie en steek dat geld in gezondheidszorg– die oproep klinkt in COVID-19 tijden luider dan ooit stelde Het Laatste nieuws recent nog. ”Dit zijn populistische discussies door mensen die niet weten waarover ze spreken.” repliceerde de chef Defensie.

Het is duidelijk dat de geest van de opinie zich meer afspeelt in de anti-defensieretoriek die een aantal ondertekenaars al lang gebruiken.

Defensie ondersteunde de laatste jaren verschillende keren de Belgische bevolking:

 • Inzet om de politie te ondersteunen
 • Bestrijding van de rupsenplaag
 • Steun bij de treinramp in Wetteren
 • Ontmijning
 • Brandwondencentrum
 • Repatriëring uit het buitenland
 • Momenteel de ondersteuning in de strijd tegen Covid-19

De ironie wil dat Defensie meer had kunnen doen in de strijd tegen COVID-19 indien er, onder druk van sommige van de ondertekenaars, minder bespaard werd op Defensie. Een volledige quarantaine afdeling van het militair hospitaal, opgericht in het EBOLA tijdperk, werd gesloten omwille van de besparingen.

“Het is een vraag die we moeten durven stellen: zijn we als land bereid te investeren in een crisisziekenhuis dat reservecapaciteit heeft om onmiddellijk in te zetten? De capaciteit zal vaak onderbenut zijn, maar is een verzekering voor situaties als vandaag.”

chef Defensie (CHOD) Marc Compernol

Het zijn dergelijke organisaties die dit document ondertekend hebben die er in het verleden mee voor gezorgd hebben dat Defensie moest besparen en net minder kan doen in de strijd tegen COVID-19.
En als je kijkt wat de bestaansreden is van bepaalde ondertekenaars kan je je zelfs afvragen wat hun belang is bij het ondertekenen van dergelijk document…

Defensie heeft momenteel ook een output in de strijd tegen COVID-19 en draagt haar steentje bij.
Wat is de output van een aanzienlijk deel van de VZW’s die dit ondertekend hebben?

Men kan zich natuurlijk ook altijd de vraag stellen hoe het totaal van subsidies van de ondertekenaars (geen kerntaak van de overheid) zich verhoudt tot de budgettering van de luchtgevechtscapaciteit en zelfs defensie (wel een kerntaak van de overheid) en/of hoe dit zich verhoudt in output met betrekking tot de strijd tegen COVID-19…

Ik stel maar vast.

Inzet van middelen Defensie in de strijd tegen COVID-19. bron: www.mil.be

(c) Belgian Military Interests

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.