Defensie rekruteert weer massaal in 2020. Er zijn 2035 vacatures voor militairen bij de vier componenten. Defensie zoekt 1215 soldaten, 600 onderofficieren en 220 officieren. Daarbovenop worden nog eens 150 burgers gerekruteerd en 420 reservisten. De rekrutering gaat van start met Jobdays@defence waarbij op zondag 13 oktober 2019 en zondag 20 oktober 2019 in totaal veertien eenheden, verspreidLees meer…

Share this:

Defensie kan geen afspiegeling zijn van onze maatschappij als onze maatschappij niet voldoet aan de waarden en normen die van een militair verwacht worden. Meer en meer hebben we (we: ik, collega’s, etc) het gevoel dat ‘Evere’ (waar het militair hoofdkwartier ligt) het gevoel met de realiteit verliest.Als voorbeeld enLees meer…

Share this: