“Tijdsparen” en verdiende “Recup” bij uithuizigheid.

Wat is het en hoe werkt het?

Omdat de kranten soms de bal licht durven misslaan; een woordje uitleg over de verschillende vormen van tijdsparen. Weet dat deze verbetering van het militair statuut in de schoot van DG HR ver gevorderd is, maar nog steeds kan veranderen.

Algemeen

Voor de officieren wordt tijdsparen uitgedrukt in dagen en niet alle vormen zijn beschikbaar. Voor de onderofficieren en vrijwilligers wordt er met uren gewerkt en zijn alle vormen beschikbaar. Het krediet zal flexibele dienstontheffing noemen en is niet met terugwerkende kracht. De datum waarop dit nieuwe systeem in voege gaat is nog niet gekend, maar er wordt gemikt op begin 2020.

Gewone compensatie in tijd (“recup”)

Wat noemen we in de volksmond recup: een werkdag duurt 7u36, wat maal vijf op een werkweek van 38u uitkomt. Alle extra uren die je doet omdat je langer moest blijven van je chef worden ingeschreven als recup.

Op vraag van de onderofficier of vrijwilliger kan het saldo boven de 38u recup in de laatste maand van het semester worden omgezet in flexibele dienstontheffing. Er zijn hier een aantal beperkingen, bijv niet voor mensen in vaste dienst bij de I-Org, in vaste buitenlandse dienst, etc.

Compensatie in tijd variabele arbeidstijd (“flex”)

Wat noemen we in de volksmond flex: in sommige eenheden hebben mensen flexibele werkuren. Dit komt er meestal op neer dat je mag beginnen tussen 0700 & 0900Hr en mag stoppen tussen 1506 & 1700Hr. De eventuele uren die hier te veel worden gedaan noemen we in de volksmond flex.

Op het einde van de maand zal maximum drie uur flex automatisch omgezet worden in flexibele dienstontheffing. Dezelfde beperkingen als bij recup zijn van toepassing. Vanzelfsprekend niet van toepassing op officieren.

Teveel gepresteerde uren

Deze vorm van tijdsparen is enkel van toepassing voor de vrijwilligers en onderofficieren die als nachtwaker of in ploegendienst werken aangezien zij geen recup of flex kunnen verdienen. Op hun vraag kan het saldo boven de 200 uren in de maand september worden opgezet in flexibele dienstontheffing.

Dienstontheffing departement

Elk jaar krijgt iedereen drie dagen dienstontheffing van het departement die op de werkvloer bij het gewone vakantieverlof worden gerekend. De niet opgenomen dagen zullen telkens op 1 mei worden omgezet in flexibele dienstontheffing.

Dienstontheffing transformatie

Militairen die een mutatie krijgen in het kader van een transformatie zullen twaalf maanden na hun mutatie het resterende saldo zien omgezet worden naar flexibele dienstontheffing.

Nieuw: Uithuizigheid

Per 24u die wordt doorgebracht in intensieve dienst, militaire bijstand, hulpverlening of operationele inzet zullen twee uren flexibele dienstontheffing worden verdiend. (voor Offr zal dit een fractie van een dag zijn). Dit geldt ook voor elke overnachting tijdens een normale dienstreis in het buitenland. Uithuizigheid is niet van toepassing op kandidaat militairen voor ze hun gespecialiseerde professionele vorming (de wapenschool) hebben doorlopen.

Limieten per jaar qua opname

Je moet niet wachten tot het einde van je loopbaan om de verdiende flexibele dienstontheffing op te nemen, maar er is wel een jaarlijkse limiet. Voor officieren is dit tien dagen per jaar en voor de andere categorieën is dit 76u per jaar. Het idee van dit systeem wel dat je het heel je loopbaan kan opsparen om dan in één grote periode te nemen voor je pensioen of eindeloopbaanverlof.

Opmerking

Graag wou ik nog even melden dat deze info nog kan wijzigen en niet volledig is. Het is dan ook niet de bedoeling om hier al een draft te maken van hoe het reglement er waarschijnlijk zal uitzien bij publicatie maar om een idee te schetsen welke de manieren zijn om aan tijdsparen te doen. Zo zullen er voor onderofficieren en vrijwilligers ook mogelijkheden worden voorzien om uitbetaald te worden, maar die info volgt nog later. Alleszins zal alle info beschikbaar zijn in de nabije toekomst in het reglement DGHR-REG-TRAVARB-001.

Share this:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.